Som en yllefilt i en kolarkoja i Österbotten 1

74" x113"